Bergvärmeinstallation

Allt för en lyckad bergvärme installation

Att ansöka om tillstånd för bergvärme

Om du funderar på att installera bergvärme, är det viktigt att veta att detta inte alltid är enkelt och smidigt. För att få installera bergvärme krävs att man ansöker om tillstånd - en process som både kostar och tar tid.

Krav på placering

När det gäller placering vill man naturligtvis ta hänsyn till hur långt avståndet är ner till berggrunden. Dessutom bör man inte borra för nära huset. Det bör vara minst 4 meter mellan ett borrhåll och en byggnad.

Samtidigt måste man veta var i marken det går olika ledningar och var andra har borrat för bergvärme. Det måste som regel vara 20 meter mellan olika borrhål, delvis eftersom att borrhål som befinner sig för nära varandra kan dra ner effekten. Därför är det viktigt att veta om grannarna har bergvärme och i så fall var. Dessutom kan grannarna sätta sig emot din bergvärmeansökan, om det är så att du vill borra nära deras tomt och de har planer på att borra någon gång i framtiden. Det förekommer att man borrar tätare i tätbebyggda områden, som radhusområden, men då tvingas man att borra betydligt djupare för att nå önskad effekt.

Du ska veta var ledningarna går och det är ditt ansvar i slutändan om något går sönder under borrning på din tomt - även om kommunen har godkänt borrningen (efter att ha kontrollerat med olika instanser som vet var ledningar går i marken).

Risker

Att borra i berggrunden medför en del risker, särskilt då om någon använder vattnet i området. Av den anledningen kan det vara både dyrare och svårare att få tillstånd för bergvärme i vattenskyddsområden.

Det är också en miljörisk med stora värmepumpsanläggningar som bergvärme och det är därför miljökontoret i kommunen som hanterar ansökningar och tillstånd för bergvärme och det regleras i miljöbalken.

Kostnad

Kostnad för att ansöka om tillstånd varierar mycket, men generellt är det dyrare i storstäder och mer tätbefolkade områden. I Stockholm kostar det exempelvis 4900 kronor i normalfallet.

Tid

Hur lång tid det tar varierar också mellan olika kommuner. Var medveten om att det kan ta flera veckor att få tillstånd, så ansök om tillstånd för bergvärme i god tid.

20 nov 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)