Bergvärmeinstallation

Allt för en lyckad bergvärme installation

Bergvärme eller jordvärme?

Bergvärme och jordvärme använder samma sorts värmepumpar - närmare bestämt värmepumpar av typen vätska-till-vätska.

Likvärdiga system

Bergvärme och jordvärme är likvärdiga system. Om de är rätt dimensionerade och installerade blir verkningsgraden, hållbarheten, driftsäkerheten i princip densamma. När det gäller de aspekterna spelar det alltså inte någon roll vilket system du väljer.

Tomtens förutsättningar

Det som främst avgör vilket system som passar dig bäst är förutsättningarna på tomten. Jordvärme kräver ett stort utrymme (400-600 kvadratmeter), som kan grävas upp. Jordvärme ger också en bättre effekt i våt och kompakt mark. Om marken är porös krävs en längre kollektorslang som kompensation och det kostar lite extra och kräver ett större utrymme.

Bergvärme å sin sida kräver att det går att borra i berggrunden. Viss berggrund är mindre lämplig till bergvärme, då kan man tvingas borra betydligt djupare. Detsamma gäller om det är långt ned till berggrunden. Då måste dessutom sträckan ned till berggrunden isoleras, vilket är dyrare än att borra i själva berget, samtidigt som det fortfarande krävs ett lika djupt hål i själva berget för att få rätt kapacitet.

Om varken jordvärme eller bergvärme passar förutsättningarna på tomten, kan det vara idé att titta på den nästan lika effektiva men betydligt billigare luft-vattenvärmepumpen.

Kostnad

Det är billigare att installera jordvärme. Själva värmepumpen kostar naturligtvis lika mycket i och med att det är samma värmepump och att installera den i huset kostar lika mycket oavsett system. Det som skiljer i pris är placeringen av kollektorslangen. Det är dyrare att borra för bergvärme än vad det är att gräva ned kollektorslangen. Bergvärme kostar vanligen 25 000 - 30 000 kronor mer att installera. i båda fallen kan du få ner arbetskostnaden genom rotavdraget.

9 nov 2014

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)