Bergvärmeinstallation

Allt för en lyckad bergvärme installation

Billigare borrning för bergvärme

Snart kan det vara möjligt med billigare borrning för bergvärme. Priset kan hamna på så lite som en fjärdedel av dagens, om den nya uppfinningen lyckas leva upp till förväntningarna.

De borrar man använder för bergvärme idag drivs med lufttryck, som skapas av en dieseldriven kompressor. För att komma ner till runt 160 meters djup, som är vanligt för bergvärme, krävs oftast 500-600 liter diesel.

Men nu finns en ny uppfinning, som istället använder vattentryck och bara kräver runt 30 liter diesel. Uppfinnarna, vid namn Krister Andersson och Mikael Karlsson, har arbetat i 13 år på den nya lösningen. Den nya borren kräver inte heller någon olja till kompressorn, vilket är en stor fördel. Även om det inte är vanligt, så händer det att kompressorn smäller under borrning, och oljan som då rinner ut, förstör stora mängder grundvatten. De har också förbättrat tekniken för fodersättning.

Att riskerna att förstöra grundvatten minskar, samtidigt som det går åt mindre energi till borrningen, är naturligtvis ett stort framsteg ur miljösynpunkt. Bergvärmepumpar installeras vanligen för att spara energi, vilket i sig är bra för miljön och om nu även installationen kan bli miljövänligare är det naturligtvis ett steg i rätt riktning.

Uppfinnarna menar att marknaden för bergvärme har mättats av, den senaste tiden. En bergvärmeinstallation kostar många gånger uppåt 200 000 kronor och de som har råd, har redan skaffat. Nu menar uppfinnarna att de kan göra en hel anläggning för 57 000 kronor, efter ROT-avdrag och därmed kan fler ha råd att skaffa bergvärme.

Frågan är dock vilka bergvärmepumpar uppfinnarna använder om hela anläggningen kan kosta så lite som 57000 kronor. I Energimyndighetens test av bergvärmepumpar låg priset på en bergvärmepump på mellan 70000 och 90000 kronor och det finns gott om bergvärmepumpar på marknaden, som är betydligt dyrare än så. Även om de får ner priset på själva borrning och installation måste man fortfarande köpa in en bergvärmepump och själva pumpen omfattas inte av ROT-avdraget.

Det är alltså inte helt rimligt att räkna med så låga priser som uppfinnarna, men däremot troligt att man i framtiden kan få ner priserna på borrning och installation, med den nya uppfinningen.

25 jul 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)