Bergvärmeinstallation

Allt för en lyckad bergvärme installation

Fjärrvärme eller bergvärme?

Efter det uppmärksammade fallet i Växjö, har debatten mellan fjärrvärme och bergvärme blossat upp om och om igen. Senaste det hände var i Almedalen.

Bakgrund - fallet i Växjö

  1. Växjö kommun kräver att den som köper mark av kommunen ansluter sig till den kommunala fjärrvärmen.
  2. Geotec (Svenska Borrentreprenörers Brancshorganisation) anmäler Växjö, då de tycker att detta orättvist mot konkurrensen.
  3. Konkurrensverket håller med Geotec och tar över ärrendet och stämmer Växjö.
  4. Tingsrätten dömer till fördel för Växjö kommun.
  5. Konkurrensverket överklagar domen till Marknadsdomstolen, där fallet ännu inte tagits upp.

Fallet anses få stora konsekvenser. Redan tidigare har det förekommit fall där kommuner gett avslag på ansökningar om bergvärme, för att de menar att kommunens fjärrvärme är mer miljövänlig. Att tingsrätten dömer till fördel för Växjö ser många som ett budskap, om att det är fritt fram för kommunerna att tvinga på husägare fjärrvärme.

Tingsrätten menar att Växjö kommun endast säljer tomter, inte värmepumpar m.m. och därför kan de endast anse att konkurrensen påverkats just när det gäller tomtförsäljning. Det har påpekats från många håll att detta är en mycket snäv tolkning av lagen.

Vad kom fram i debatten i Almedalen?

Egentligen inget nytt. Bo Frank kommunalråd i Växjö stod fast vi kommunens linje och Johan Barth vd på Geotec fortsätter att trycka på att det rör sig om snedvriden konkurrens, vilket också är vad konkurrensverket ansåg då de anmälde Växjö kommun. Villaägarnas Riksförbunds representat Jakob Eliasson påpekade vid ett par tillfällen att han tycker att det är konstigt att fjärrvärmen inte kan konkurrera öppet om kunderna, om fjärrvärme nu är ett så bra val, som kommunen anser.

Varför uppstår debatten?

Till stor del beror detta på att fjärrvärme och bergvärme konkurrerar med så olika villkor. 

Bergvärme påverkar endast husägaren

Bergvärme är ett val som husägare gör själva. Husägaren kan sedan välja elavtal och på så vis påverka omkostnaderna. Bergvärme påverkas i mycket liten utsträckning av grannarna (endast om man bor nära varandra kan placering och dimensionering påverkas).

Fjärrvärme påverkar stora områden

Fjärrvärme används ofta i stora områden. Det innebär en stor kostnad för de kommunla fjärrvärmebolagen att dra fram fjärrvärme till områden. Om sedan enstaka kunder ska kunna välja att istället installera en bergvärmepump, innebär det merkostnader för fjärrvärmekunderna, eftersom färre delar på omkostnaderna. Om husägare som haft fjärrvärme i många år väljer att installera en värmepump ökar omkostnaderna för de som behåller fjärrvärmen. 

En rapport från Fastighetsägarna tidigare i år visade också att priset för slutkunderna på fjärrvärme har ökat orimligt mycket de senaste 15 åren, samtidigt som prisökningen inte har något samband med mer miljövänlig fjärrvärme. Rapporten visar också att kunderna har mycket liten möjlighet att påverka priset och att bolagen har utnyttjat sin monopolsituation.

Vad är egentligen bäst?

Vad som är bäst för dig, måste du som husägare avgöra. Fjärrvärmens kvalitet skiljer sig stort mellan kommuner. I vissa kommuner är den prisvärd och miljövänlig, i andra kommuner är det raka motsatsen.

Sen är det inte alltid så att man måste välja. Fick nyss hem ett informationsblad om att den lokala fjärrvärmen ska gå över till bergvärme. Anledningen är att det är mer ekonomiskt, då det kostar så mycket att köpa in fjärrvärmen som bygger på sopförbränning. Faktum är att fjärrvärme många gånger består av just bergvärmelösningar.

25 jul 2016

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)