Bergvärmeinstallation

Allt för en lyckad bergvärme installation

Kommun gjorde fel som beviljade bergvärme

Nu har länsstyrelsen kommit med sitt utlåtande i vår följetång om bergvärme för Båstadhem i Örebäcksparken. Vi har tidgare skrivit om hur kommunens beslut överklagats till länsrätten och om hur Båstadhem ändå gick vidare med bergvärmeinstallationen.

Kommunen gjorde fel, som beviljade bergvärme

Länsstyrelsen, som kom med sitt beslut tidigre än väntat, menar att kommunen handlade felaktigt och upphäver tillståndet om bergvärme i vattenskyddsområdet. Det som är felaktigt i beslutet om tillstånd från kommunen, är att de som berörs av beslutet, inte har fått någon möjlighet att yttra sig. Länsstyrelsen har däremot inte avgjort huruvida det är acceptabelt med borrning för bergvärme i vattenskyddsområdet. Man menar däremot att detta inte har utretts tillräckligt av kommunen.

Vad händer nu?

Länsstyrelsen skickar tillbaka ärendet för en ny utredning. Kommunens miljöavdelning måste nu handlägga ärendet ytterligare en gång och denna gång ta hänsyn till alla intressenter. Malens andelsvattenförening låg bakom överklagan till länsstyrelsen. De tycker att länsstyrelsens beslut var väntat och är nöjda med att nu få möjlighet att yttra sig i frågan. De kommer att säga nej, då de är oroliga för dricksvattnets kvalitet. Det är endast 30 meter mellan de redan borrade borrhålen och vattenföreningens vattentäkter.

Kommunen medger brister

Kommunen själva medger att man har brustit i handläggningen av ärendet. Man har i ärendet inte tagit hänsyn till att det rör sig om ett vattenskyddsområde. Bergvärmeborrning kan påverka vattnet på flera sätt och nu ska kommunen ta ställning till risker som att vattnet kyls ned eller att saltvatten tränger upp i grundvattnet.

Får inte använda borrhålen

I och med att tillståndet är upphävt får Båstadhem nu inte utnyttja de borrade borrhålen. Man har därför avbrutit arbetet med bergvärme och söker nu andra lösningar för uppvämningen. Lägenheterna skall vara inflyttningsklara när 2014 börjar och då måste de naturligtvis vara uppvärmda. Båstadhem har också lagt 250 000 kronor på tre borrhål, som nu kanske måste fyllas igen.

22 sep 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)