Bergvärmeinstallation

Allt för en lyckad bergvärme installation

Ny stadsdel med bergvärme och solceller

I Växjö eller närmare bestämt lite söder om Växjös centrum, har det första spadtaget tagits för en ny stadsdel. I den nya stadsdelen är planen att all den energi som uppvärmningen kräver ska produceras med hjälp av solceller och bergvärme.

Radhusområdet är unikt

Det nya radhusområdet med sina lägenheter kommer att vara unikt. Man har utnyttjat samma teknik i enskilda villor runtom i landet, men det är första gången man gör det i den här skalan. Det är Skanska som bygger.

Nettonollenergihus

Husen kallas nettonollenergihus och att bygga hus av den här typen anser representanter för Växjö kommun vara ett steg på rätt riktning. I Sverige går mellan 35-40 % av all energianvändning till uppvärmning och kylning av olika typer av bostäder. 

Lite större investering, lägre driftskostnader

På frågan om det inte kommer att bli dyrare, är svaret att visst kan det bli en lite större investering, men det är något som man får igen i och med de låga driftskostnaderna. Med i princip inga utgifter för uppvärmning, blir de löpande kostnaderna låga. Ett motsvarande hus från 70-talet hade exempelvis dragit runt 25 000 kWh per år. 

Ett stort fokus på miljö

Den nya stadsdelen har ett mycket stort fokus på miljö. Den låga energikonsumtionen är bara en del. Man satsar också på odling, minskad användning av vatten, hälsosamma byggmaterial m.m.

13 jun 2014

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)