Bergvärmeinstallation

Allt för en lyckad bergvärme installation

Att tänka på för bergvärmeinstallation

Tänk på det här inför din bergvärmeinstallation:

Allt från samma leverantör?

Det kan vara bra att beställa så väl bergvärmepump, borrning och installation från en och samma leverantör. Du är då bra försäkrad ifall något skulle hända med värmepumpen. Ofta går det också bra att beställa borrning separat och bergvärmepump och installation från samma företag. Det viktigaste är att företaget som levererar bergvärmepumpen också står för installationen, då får du bättre garanti och det är lättare att reklamera eventuella fel.

Certifierad bergvärmeinstallatör

Det är alltid viktigt attt se till att man vänder sig till en certifierad brunnsborrare. Du kommer i kontakt med certifierad bergvärmeinstallatör via vårt kontaktformulär. En certiferad brunnsborrare är försäkrad mot eventuella miljöskador som kan uppstå vid en borrning. Brinevätska kan vara skadligt för miljön om det läcker ut och en felaktig brunnsborrning kan påverka grundvattnet. 

Vattenburet system ett måste gör bergvärme

Du måste ha ett vattenburet system för att kunna sprida värmen som bergvärmepumpen genererar ut till resten av huset. Finns inte detta så ska det installeras innan bergvärmesystemet sätts in.

Tänk på avståndet vid bergvärmeinstallationen

Man rekommenderar ett avstånd på 20 meter mellan två borrhål. Tänk därför på att kontrollera om grannen har ett borrhål och var detta i så fall är placerat. Anpassa sedan placeringen av ditt egna borrhål efter detta. Exakt vad som gäller hittar du på din kommuns hemsida. Din installatör kan hjälpa dig med en lämplig placering.

Glöm inte tillstånd för bergvärme

Särskilt tillstånd från kommunen krävs för att genomföra en borrning. Se till att få detta godkänt innan borrningen påbörjas. Vanligtvis kan din installatör hjälpa dig med ansökan. Kontrollera vad som gäller i just din kommun!

Köp en bergvärmepump med rätt kapacitet för ditt hus

Välj en bergvärmepump som ger en effekt på 60-70 % av husets högsta effektbehov rekommenderas vanligen. Då kommer bergvärmepumpen stå för cirka 90 % av ditt energibehov. Resten tillförs av el eller till exempel en oljepanna. Du kan självklart få hjälp med dimensionering hos alla seriösa företag som säljer bergvärmepumpar.

Risk för legionellabakterier i varmvattenberedaren

Temperaturen i varmvattenberedaren bör vara 60 °C för att undvika problem med legionellabakterier. Många bergvärmepumpar har ett speciellt legionellaskydd, då vattnet i tanken periodvis värms upp lite extra, för att ta död på eventuella legionella bakterier.

Bergvärmepump med inverterkompressor

Idag har allt fler värmepumpar en inverterkompressor. För luft-luft och luft-vatten är det standard, men förändringen har inte gått lika fort med bergvärme. Inverterkompressor innebär att kompressorn är varvtalsreglerad och alltid går på ett lämpligt varvtal, tillskillnad från äldre värmepumpar som slog av och på efter behov. En varvtalsreglerad kompressor ger en större besparing och tystare drift.

Det viktigaste är att du köper din bergvärmepump av en duktig återförsäljare. Denna har då kontakt med installatörer som de vet är pålitliga och kan hjälpa dig med både köp samt borrning och installation. Vid installation ska du få instruktioner om hur du på bästa sätt sköter och ändrar inställningar på din bergvärmepump.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)