Bergvärmeinstallation

Allt för en lyckad bergvärme installation

Så fungerar bergvärme

Bergvärme utnyttjar värmen som finns i berggrunden. Energikällan är både kostnadfri och förnyelsebar, och håller en jämn temperatur året runt. Du är därför inte beroende av väder och bergvärme fungerar lika bra under kalla vintrar som på varma sommardagar. 

Bergvärme hämtar värme från berggrunden

Ett hål som är ca 127 mm brett och 50-200 meter djupt borras på din tomt. Hålet borras ner till berggrunden och djupet beror även på hur stort ditt energibehov är. Genom hålet för man ner en dubbelvikt slang som fylls med en vätska (brinevätska) bestående av antifrysmedel och vatten.

Så här fungerar uppvärmningen:

  1. Brinevätskan, pumpas ner i slangarna och när den når berggrunden värms den upp ca 4 grader av grundvattnet, som rör sig genom berggrunden.
  2. Den nu varmare brinevätskan pumpas upp till bergvärmepumpen.
  3. Värmen används sedan i värmepumpen för att koka ett köldmedium med en låg kokpunkt.
  4. Det förångade köldmediet komprimeras i kompressorn och temperaturen stiger på så sätt till en värme om ca 50 grader.
  5. Det förångade och komprimerade köldmediet används nu för att värme upp vattnet i ditt vattenburna system och ditt tappvatten.

bergvarme.jpg
Illustration: Bo Reinerdahl http://www.form.reinerdahl.com/

Själva borrningen kommer inte göra någon stor åverkan på din tomt då borrhålet bara är ca 127 mm brett. 

Komplett uppvärmningssystem med bergvärmeinstallation

Med ett bergvärmesystem får du ett komplett uppvärmningssystem som täcker alla dina uppvärmningsbehov. Bergvärmepumpar har som regel en inbyggd elpatron, som hjälper till om värmen i berggrunden inte räcker till eller om något i systemet krånglar. På så vis är bergvärme en primär värmekälla.

Bergvärmen håller en jämn uppvärmning året runt och ger dig både ett varmt hus och varmvatten i kranarna. Du får en jämn spridning av värmen över hela huset då bergvärmen använder sig av ditt befintliga vattenburna uppvärmningsystem och sprider värmen genom till exempel radiatorer eller golvvärme. Det går också att koppla samman ett bergvärmesystem med till exempel en olje- eller pelletspanna. Du kan då använda dig av din gamla panna som spetsvärme under riktigt kalla dagar istället för att använda dig av bergvärmepumpens elpatron.

Om ditt hus idag värms upp av direktverkande el måste ett vattenburet system byggas till innan bergvärme installeras. Det går också att sprida värmen med hjälp av en fläktkonvektor.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)