Bergvärmeinstallation

Allt för en lyckad bergvärme installation

Placering av din bergvärmepump

Att investera i en bergvärmepump brukar löna sig i längden. Både för dig som investerar i ett varmare hem men även för miljön. Vad som är väldigt viktigt att tänka på är placeringen av din värmepump, en placering som kantas av olika regler och tillstånd.

Bergvärmepumpen ska placeras 20 meter från grannens

Bergvärme är precis vad det låter som, värme tas från berget för att värma upp ditt hem. Eftersom värme hämtas från marken kommer marken runt omkring borrhålet successivt att kylas ner. Är då två bergvärmepumpar placerade nära varandra stjäl den ena bergvärmepumpen energi från den andra värmepumpen och kan därför inte leverera den energimängd som den var tänkt att leverera från början. På grund av detta bör avståndet vara minst 20 meter mellan din bergvärmepump och grannens bergvärmepump.

För att få lov att borra för bergvärme måste du skicka in en ansökan till miljöförvaltningen. I denna ansökan ska du bifoga en karta i skala 1:400 där du ska märka ut borrhålet, eventuella vattenbrunnar, avloppsanläggningar och andra bergvärmehål i ditt kvarter. Har du möjlighet att borra minst 10 meter från fastighetsgränsen finns det möjlighet att miljöförvaltningen kan behandla din ansökan snabbare. Det kan dock skilja sig beroende på var du bor, så dubbelkolla alltid vad som gäller på just din ort.

Om din granne redan borrat för bergvärme och du behöver borra närmare än 20 meter från det grannens borrhål så finns det alltid alternativ. Exempel på hur du kan ersätta ett kortare avstånd kan vara att borra djupare ner i marken, vilket är dyrare, eller borra med vinkel bort från grannens borrhål.

Undvik vattenbrunnar och avlopp

Varför man bör placera ut avlopp och vattenbrunnar på kartan är för att borrhål som placerats dåligt kan påverka vattnet i vattenbrunnarna som förser ditt kvarter med vatten. Avståndet till en borrad vattenbrunn från din bergvärmepump bör ligga på minst 30 meter och avståndet till en grävd vattenbrunn från din värmepump bör vara minst 20 meter.

Saltvatten som ligger långt ner i marken kan följa borrhålet upp till det söta grundvattnet och sedan nå grundvattenbrunnarna där igenom om man inte följer avståndet. Ett annat exempel kan vara att avloppsvatten följer borrhålet ner till grundvattnet och letar sig fram till vattenbrunnar och förstör på så sätt vattnet. Dessa två exempel är ett par av många skäl till varför du bör placera bergvärmepumpen med gott avstånd till vattenbrunnar och avloppsanläggningar.

Brunnen för din bergvärme bör ligga lägre än vattenbrunnarna så att den hamnar nedströms i grundvattnets riktning. Detta för att motverka att grundvattnet blir förstört.

Kommunicera med dina grannar

Miljöförvaltningen kommer att skicka din ansökan till de grannar som kommer bli berörda av placeringen av din bergvärmepump. Ett exempel på en berörd granne kan vara om du kommer att placera ditt borrhål mindre än 10 meter från din grannes tomtgräns. Det är dock olika i olika fall och varje ansökan behandlas unikt, något som är viktigt att komma ihåg. Därför är det bästa tipset att ha en god kommunikation med dina grannar i god tid innan ansökan skickas in och se till att ni är på rätt sida med varandra.

Var ute i god tid

Efter att du har skickat in din ansökan brukar det ta fyra till sex veckor att få ett tillstånd från miljöförvaltningen. Därefter har alla som är berörda av beslutet av ansökan tre veckor på sig att överklaga. Detta innebär att från och med den dag du skickar in ansökan om lov till bergvärme tills du får lov att börja borra kan ta sju veckor. Det kan därför vara bra att lägga ner lite tid på placeringen av värmepumpen så man slipper upprepa proceduren.

17 mar 2015

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)