Bergvärmeinstallation

Allt för en lyckad bergvärme installation

Vad gör jag om energin i berget tar slut?

Ibland kan man få problem med att energin i berget inte räcker till, som tur är finns lösningar, så att man kan återladda sitt borrhål.

Varför räcker inte värmen i berget?

Att värmen i berget inte räcker till kan bero på att man utnyttjar mer värme än beräknat, eller att dimensioneringen var för snål. Det kan också vara så att man har byggt ut och på så vis utnyttjar mer värme, eller så har man bytt till en ny effektivare bergvärmepump, som hämtar upp mer energi ur marken. Med täta borrhål i marken kan det också bli så att kapaciteten inte räcker till.

Återladdning av borrhål

Återladdning av borrhål innebär helt enkelt att man för tillbaka energi eller värme till marken, så att man på så vis kan se till att temperaturen i marken inte minskar för mycket. Ofta installerar man ett system som ger borrhålet viss avlastning vintertid och återladdar borrhålet under sommarhalvåret.

Vilka metoder finns för återladdning?

Den vanligaste metoden för återladdning av borrhål, är att man utnyttjar värmen i husets frånluft. Frånluften är den varma luft som ventileras ut ur huset.

Andra metoder för återladdning är:

  • solfångare
  • klimatfångare
  • kylmedelskylare
  • utvinning av värme från ytvatten
22 jan 2015

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)