Bergvärmeinstallation

Allt för en lyckad bergvärme installation

Bergvärme en del av Nääs omställning till grönt besöksmål

Området Nääs i Lerum utanför Göteborg håller på med en omställning för att bli ett grönt besöksmål. Som en del i arbetet har bergvärme installerats, som förser slottsflyglarna med värme. Planen är att Nääs ska bli en föregångare när det gäller omställningen till ett hållbart samhälle. Nääs VD Stefan Johansson menar att "kulturinstitutioner får allt mer makt i gröna frågor".

Förenyelsebar energi

Bergvärme är en del i omställningen till ett grönt område. De yngsta byggnaderna på området är från 1907 och de är inte vinterisolerade. Detta har lett till att Nääs förbrukar så mycket som en miljon kilowattimmar el varje år. Något som det nu ska bli ändring på. Att gå över till grön uppvärmning är en stor utmaning, men en viktig del i den gröna övergången.

Man har också planer på att skapa en vindkraftspark med åtta vindkraftsverk mellan Floda och Hindås. Energin från vindkraftsverken skulle räcka till att försörja 45 stycken Nääs.

Värdshuset är idag uppvärmt av pellets och man har planer på att i framtiden framställa pellets från Nääs egna skogar.

Andra gröna omställningar

Miljötänket på Nääs är inget nytt, man har sedan 2005 hållit på med miljöarbete. Man har tidigare gått över till ett ekologiskt skogsbruk och ekologiskt jordbruk, som i dagsläget är fokuserat på att odla foder till hästarna på gården. Det finns planer på att dra igång en egen ekologisk produktion av livsmedel i framtiden.

Läs mer på http://www.lerumstidning.se/nyheter/naas-blir-gront-besoksmal/ 

17 jul 2014

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)