Bergvärmeinstallation

Allt för en lyckad bergvärme installation

Har du rätt berggrund för bergvärme?

Hur effektivt det blir när du installerar bergvärme i ditt hus, beror delvis på vilken berggrund du har under huset. Bergarter med högre värmeledningsförmåga, ger bättre effekt på bergvärmen.

Vissa bergarter leder värme bättre än andra. Exempelvis är kalksten sämre på att leda värme än de bergarter vi oftast har i Sverige. Öland, Gotland och delar av Skåne har huvudsakligen kalksten i berggrunden ihop med liknande bergarter, med en liknande värmeledningsförmåga. Detta är helt enkelt en mycket yngre berggrund, än det urberg som utgör större delen av Sverige. Även i andra delar av Sverige förekommer det att du har mindre lämplig berggrund för bergvärme.

Det som avgör hur bra värmeledningsförmågan är är den mineralogiska sammansättningen, strukturen, porositeten och vattenhalten. Vanligen är det väldigt bra om bergarten innehåller mycket kvarts (kvartsit eller sandsten). Hur djupt du behöver borra kan variera med 40 %, beroende på berggrundens egenskaper. Det är därför viktigt att ta hänsyn till berggrundens egenskaper när man bestämmer djupet på borrhålet, men det kan även vara värt att veta, för att få en uppfattning om huruvida det kan vara idé att installera bergvärme överhuvudtaget.

Det som händer om berggrunden är mindre lämplig, är att det krävs djupare borrhål, för att få samma resultat, när du installerar bergvärme. Djupare borrhål, kostar naturligtvis mer och det kan vara idé att titta på andra alternativ.

Sen håller berggrunden lite olika temperatur i olika delar av landet. Ju längre norr ut, desto kallare blir berggrunden, men temperaturen i berggrunden varierar också med andra parametrar. Berggrundens temperatur påverkar också hur djupt du behöver borra och ibland väljer man istället att ha fler än ett borrhål. 

Det finns en del kartor att titta på, för att få reda på berggrundsegenskaper vid ditt hem och naturligtvis är de som installerar bergvärme experter och kan hjälpa dig till rätta. 

Men det är alltid lite svårt att veta exakt hur berggrunden ser ut under ditt hem. Finns där sprickor? Är det en stor sten eller är det berggrunden? Hur djupt ner ligger berggrunden? Osäkerheten runt berggrundens egenskaper, gör att det är svårt att på förhand säga hur mycket det kommer att kosta att installera bergvärme just hos dig.

1 sep 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)