Bergvärmeinstallation

Allt för en lyckad bergvärme installation

Mätningar i hus med bergvärmepump

Nyligen genomförde Energimyndigheten en rad olika mätningar av bergvärmepumpar i vanliga hus. Man mätte helt enkelt effekt, förbrukning m.m. hemma hos folk, för att se hur bergvärmen fungerar på riktigt.

Verklig användning hos 20 familjer

I Energimyndighetens test deltog 20 familjer med bergvärmepump. Alla familjerna menade sig vara nöjda med sin bergvärmepump. De tyckte att det var både billigt, bekvämt och samtidigt underhållsfritt att utnyttja bergvärme.

Bergvärmepumparna var installerade mellan 2001 och 2007. Mätningarna pågick från maj 2012 till maj 2013. Alla husen ligger i Västsverige, men är byggda mellan 1940 och 1970, vilket ger mycket olika förutsättningar i husen, även om medeltemperaturen är mer eller mindre densamma. Byggnadsåren innebär också att inget av husen har konstruerats för bergvärme från början.

Besparing mellan 48 och 70 %

Det visade sig i testerna att familjerna i verkligheten sparade mellan 48 och 70 %. Detta är siffror som ligger något under de drömsiffror som ofta används i marknadsföring av bergvärme. SCOP-värdet varierade mellan 1,9 och 3,4 i de olika husen.

Idag är det vanligare med kraftigare bergvärmepumpar. I början av 2000-talet var det vanligt att installatören valde en mindre bergvärmepump, för att på så sätt få en lägre inköpskostnad. Energimyndigheten menar att deras tester i labbmiljö av senare bergvärmepumpar visar på en teknikförbättring och att dessa resultat speglar faktisk användning. Genom att välja bergvärme idag, kan man alltså enligt Energimyndigheten göra en störra besparing, än i husen som ingick i testet.

Beteendet är avgörande

I stor utstäckning speglar resultatet i testet även familjens beteende, när det gäller varmvattenförbrukningen. Hur länge man duschar, spelar förvånande nog större roll än antalet personer i hushållet. 

En kritik som ibland framförs mot värmepumpar, är att människor i och med att värmen och varmvattnet blir så billig, börjar slösa med energi. Om så är fallet, ska lämnas osagt, men testresultatet visar i alla fall tydligt på att användningen har stor betydelse för den slutliga besparingen. Genom kortare duschar och färre bad, kan man spara både energi och pengar.

Ta del av testresultatet (nytt fönster)

27 mar 2014

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)