Bergvärmeinstallation

Allt för en lyckad bergvärme installation

Ventilation och bergvärme

Ett hus är oftast mer komplext än vad många inser. Uppvärmning, ventilation och fuktskador är tättsammanlänkade. Ändrar man något i huset, är risken stor att man får problem, som man inte kunde förutspå. Vi säger inte att du inte ska ändra på saker i hemmet, men att om du gör det, så ska du vara försiktig.

Så påverkar bergvärme huset

Vilken påverkan bytet till bergvärme har på ett hus, beror i mycket stor utsträckning på hur förutsättningarna i huset ser ut. Om man byter från en oljepanna eller vedpanna, är det bra att vara medveten om att dessa värmekällor skiljer sig ganska mycket från en värmepump. 

Lägre temperaturer

En stor skillnad är temperaturen på vattnet. Värmepumpar ger inte lika höga temperaturer som eldning. Ofta kan man få upp temperaturen, men då måste elpatronen hjälpa till och då blir inte uppvärmningen lika energisnål.

Golvvärme passar utmärkt med en lågtempererad värmekälla. Om radiatorerna passar beror i stor utsträckning på vilka radiatorer man har. Tvårörssystem och sektionsradiatorer brukar vara bra. Ettrörssystem med mycket små radiatorer kan vara mer problematiskt. Du kanske behöver komplettera med någon extra radiator, för att huset ska bli tillräckligt varmt.

Nu behöver det verkligen inte vara så varmt i elementen som eldningen ger, men det är viktigt att det finns tillräckligt mycket yta, som kan avge värme, om temperaturen i systemet är lite lägre.

Ingen spillvärme i pannrummet

Eldning ger också spillvärme i det utrymme där pannan står. På så vis hålls fuktproblem borta. En värmepump ger däremot ingen spillvärme och du kan behöva komplettera med en radiator i utrymmet, för att inte få problem.

Ingen spillvärme till vind och krypgrund

Eldning ger också spillvärme till vind och krypgrund/torpargrund, i och med att murstocken blir varm. Så blir det inte med värmepumpen. Därför bör man ha extra koll på vind och krypgrund efter bytet, kanske göra en fuktmätning. Om fuktnivåerna är höga bör man vidta åtgärder. Det är inte så dyrt att hålla nere fuktnivåerna med en energisnål avfuktare. Det kan däremot bli riktigt dyrt om mögel och röta får fäste.

Eventuellt sämre ventilation

Bergvärmen kan också ha en negativ påverkan på ventilationen. I hus med självdrag är ofta eldningen en förutsättning för att luften ska röra sig korrekt genom huset. Om eldningen stannar, kan ventilationen också stanna. Därför kan det vara värt att fundera över ventilationen, kanske installera en ventilationsvärmeväxlare, som ventilerar men tar tillvara på värmen i luften. Du kan också installera fler ventiler eller kanske mekanisk frånluft, för att se till att ventilationen blir tillräcklig.

Bergvärme är ett bra alternativ

Nu har vi tagit upp punkter du bör tänka över, om du installerar bergvärme. Samtidigt måste du komma ihåg att bergvärmen är riktigt energisnål och kan generera en besparing på uppåt 80 %. Den är dessutom förhållandevis enkel och kräver inte mycket underhåll. Bergvärme är alltså ett mycket gott alternativ, bara man tänker över sidoeffekterna.

13 sep 2014

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)